Opál - kámen pro těhotenství

„Není barvy na zemi či na moři, která by nebyla v jednom z těchto nebeských kamenů“, pravil Oscar Wilde o opálu a měl pravdu. Opál byl od nepaměti považován za kámen harmonie a léčivé energie.

Hra barev neboli opalizace, je typická pro tento kámen, vzniklý působením křemene a vody. Deště pronikají půdou, ve chvíli, kdy začnou prosakovat do starých hornin, nesou v sobě rozpuštěné sloučeniny křemíku. Pokud následuje suché období, voda se odpaří a v puklinách hornin začnou vznikat z oxidu křemičitého opály. V Evropě se těží již přes tisíc let. Nejstarší ozdoby z opálu byly nalezeny v jeskyni v Keni v Africe. Jejich stáří se odhaduje na více než 6000 let. Těží se i v Austrálii. Australské domorodé legendy vyprávějí, jak pelikán pomocí opálu dal lidem oheň. Jiskřivé kameny pelikána tak zaujaly, že do nich začal klovat zobákem. A odletující jiskry zapálily okolní suchou trávu. Ve starověku byl opál kamenem věrnosti, intuice a důvěry. V křesťanství získal významné místo při modlitbách. Červená barva kamene lidem symbolizovala krev a vliv kamene na hojení ran, zelená barva zase sílu pro léčení nemocí.


Cena 299 Kč

Nákup po telefonu 387 202 106